Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur omvärlden fungerar? Är du intresserad av hur människor beter sig eller av olika samhällsfrågor? Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och bygga en god grund för fortsatta studier.

På Atletica Idrottsgymnasium kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Du som intresserar dig för människan i samhället väljer förstås beteendevetenskap, som ger dig kunskaper om människors beteende, utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Väljer du samhällsvetenskap som inriktning breddar och fördjupar du din förståelse av samhällsfrågor.