Vi i elevhälsoteamet arbetar för att alla elever på bästa möjliga sätt ska nå målen i läroplanen. Att trivas och må bra är viktigt för att orka med och kunna prestera. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Därför arbetar vi också för att alla elever på vår skola ska trivas och må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt samt att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever och lärare.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, skolkurator, biträdande rektor, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vi i teamet har ett samverkansmöte en dag i veckan där vi går igenom olika elevärenden och gör avstämningar kring de elever som behöver stöd av oss. Varje elev är unik och vi arbetar för att ge insatser efter elevens individuella behov.