Atletica är ett idrottsgymnasium som ger dig fantastiska förutsättningar för att kombinera skola och idrott. Du vill utvecklas och vi ger dig förutsättningarna. På Atletica vill vi att du ska nå framgång. Du gör jobbet och vi ger dig verktygen och ser till att du alltid får den hjälp du behöver. Vi erbjuder ett gott studieklimat i en trevlig miljö, en mycket flexibel lärarkår och en skola som genomsyras av värdegrunden att alla vill, kan och ska ges möjligheten att lära.

Vi ställer höga krav på elevens närvaro och resultat. Kravet på eleverna är att de gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och vi följer noggrant elevens resultat och ger eleven stöd i hans eller hennes lärandeprocess. På detta sätt motiveras eleverna att göra sitt bästa. En genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur leder till elevernas fördjupade lärande. Vi stödjer även eleven i hans eller hennes idrottande eftersom det ger hälsa, lust och energi, och hjälper eleven att lyckas i studierna. God kommunikation skapar förutsättningar för arbetsro och våra elever uppskattar skolans öppna klimat. Skolan andas god stämning var än man går!

Filosofi & värderingar

För oss på Atletica är det viktigt att:

  • lärandet är i fokus
  • lärandet är aktivt och lustfyllt för eleven
  • eleven alltid värderar, reflekterar och får feedback på sitt lärande
  • eleven möter kompetenta och kreativa lärare
  • eleven får en insikt i och förståelse för vart utbildningen leder
  • eleven utnyttjar och använder digitala arbetsverktyg under inlärningsprocessen