Elev/vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till skolan och ska då kontakta rektor@atletica.nu

Utgångspunkten är att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. Alla klagomålsutredningar behandlas konfidentiellt, arkiveras och dokumenteras.